Düzenleme Kurulu


TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan: Mustafa Kemal Erol
Gelecek Başkan: Vedat Aytekin
Başkan Yardımcısı: Muzaffer Değertekin
Genel Sekreter: Cevat Kırma
Genel Sekreter Yardımcısı: Sami Özgül
Sayman: Ertuğrul Okuyan
Üyeler: Bülent Görenek
Bülent Mutlu
Asiye Ayça Boyacı
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan: İlyas Atar
Üyeler: Sabri Demircan
Serdar Türkmen
Taylan Akgün