Olgu Gönderimi


Olgu Gönderme Koşulları

Olgular sadece online sistem üzerinden sisteme giriş yapılarak gönderilebilir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen olgular kabul edilmeyecektir.

Son olgu gönderme tarihi 15 Şubat 2019 Cuma günüdür. Olgu Gönderim Sistemi bu tarihte kapatılacaktır. Online olgu modülünü ilk kez kullanacak katılımcılar, “Yeni Kullanıcı” bağlantısından sisteme kayıt olmalıdırlar.

Olgu Özeti Genel Kuralları

 • Sistemde olgu yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Olgu göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm olgular için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Olgular, giriş, olgu sunumu ve tartışma olarak düzenlenmelidir.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Olgu özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynen basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Geri Bildirim

Gönderilen olgu özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve olgu değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta sistemde tanımlanan adrese 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren gönderilecektir. Olgular ile ilgili tüm değerlendirme süreci kullanıcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edebilecektir.

Kabul edilen olgular, TKD Arşiv Dergisi’nde yayınlanacaktır
.

Posterler

Kabul edilen poster özetleri olgu sistemi üzerinden “asılı poster” olarak hazırlanmalıdır.

Basılı Poster Hazırlama Kuralları

 1. Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıdaki kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.
 2. Posterler, MS Word dökümanı olarak olgu tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
 3. Posterde bulunan tüm yazılar Arial yazı karakterleri seçilmeli; başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26-40 ve diğer bölümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.
 4. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve aynen olgu tam metninde olduğu gibi anahtar kelimeler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 5. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 6. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 7. Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 8. Poster sahipleri programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 9. Poster sahipleri kendilerine verilen sürenin sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için “LookUs Bilişim” ile (+90 216 372 66 44) numaralı telefondan ya da [email protected] e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.